Specjalizacje > Doradztwo podatkowe z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych
Our Practice

Doradztwo podatkowe z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych

Świadczymy usługi doradztwa i planowania podatkowego, obejmujące rozwiązania opracowane przez nasz dział podatkowy, a także wymianę koncepcyjną z innymi renomowanymi instytucjami w zakresie nowych przepisów i zmian w ustawach o unikaniu podwójnego opodatkowania, lokalnych przepisów prawa oraz wprowadzenia nowych przepisów podatkowych w większości jurysdykcji, w których Cypr wykorzystywany jest do umiejscawiania inwestycji.

Dzięki naszym międzynarodowym kontaktom posiadamy aktualne informacje o spodziewanych zmianach i prowadzonych rozmowach na temat wprowadzenia przepisów podatkowych.

Opracowaliśmy rozwiązania podatkowe, które są badane i sprawdzane w świetle przepisów prawa obowiązujących w innych jurysdykcjach przez naszych międzynarodowych doradców podatkowych, obeznanych z przepisami podatkowymi innych krajów oraz orzeczeniami w kwestiach podatkowych wydawanymi przez zagraniczne władze podatkowe w odniesieniu do spółek zależnych na Cyprze.

Przeprowadziliśmy szereg prezentacji podczas seminariów poświęconych zagadnieniom optymalizacji zobowiązań podatkowych, dotyczących rozwiązań możliwych do zastosowania w stosunkach pomiędzy Cyprem a innymi jurysdykcjami podatkowymi w oparciu o umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarte przez Cypr z innymi państwami. W Rosji, Polsce, Ukrainie i Rumunii przedstawiliśmy w szczególności prezentacje dotyczące rozwiązań podatkowych we współpracy z lokalnymi prawnikami i księgowymi, których renomę w dziedzinie doradztwa podatkowego potwierdzają międzynarodowe organa podatkowe i stowarzyszenia branżowe.

Przeprowadzamy dla klienta ocenę możliwości zastosowania danej struktury w oparciu o naszą wiedzę oraz doświadczenie, jakie zgromadziliśmy dzięki międzynarodowym kontaktom oraz wzajemnemu wsparciu w postaci nieformalnej wymiany koncepcyjnej w zakresie doradztwa podatkowego.

W związku z powyższym, a także z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, kontakty, współpracę i częste wizyty oraz seminaria, jakie prowadzimy w związku z tymi zagadnieniami, nasi klienci mają pewność, że otrzymują najwyższej jakości porady w zakresie planowania podatkowego uwzględniające wszystkie czynniki i okoliczności, a także mogą korzystać z wypróbowanych, realistycznych struktur, sprawdzonych również w innych jurysdykcjach i opartych na orzeczeniach władz skarbowych.