Specjalizacje > Prawo bankowe i finansowe
Our Practice

Prawo bankowe i finansowe

Kancelaria Demetrios A. Demetriades LLC posiada rozległą wiedzę i doświadczenie tak w obsłudze firm, jak i klientów indywidualnych w zakresie przepisów prawa bankowego i finansowego. Obsługujemy transakcje międzynarodowe dużej wartości   związane z finansowaniem inwestycji, refinansowaniem spółek, finansowaniem aktywów/nieruchomości, dokumentami zabezpieczeń i innymi aspektami, reprezentując tak kredytodawców, jak i kredytobiorców. 

Wśród naszych klientów znajdują się krajowe i międzynarodowe instytucje bankowe, banki inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, międzynarodowe organizacje finansowe, firmy inwestycyjne, organizacje rządowe i klienci korporacyjni.

Nasza kancelaria oferuje następującą obsługę prawną transakcji międzynarodowych w zakresie prawa bankowego i finansowego:

  • sprawdzanie, negocjowanie i przygotowywanie projektów umów dotyczących finansowania oraz dokumentów zabezpieczeń (w tym akredytyw i innych instrumentów przenaszalnych)
  • ustanawianie, zabezpieczanie i egzekwowanie zabezpieczeń
  • doradztwo korporacyjne i podatkowe
  • wnoszenie opłat skarbowych i sporządzanie dokumentów
  • wybór prawa właściwego dla umów dotyczących finansowania i dokumentów zabezpieczeń
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie powyższych zagadnień