Specjalizacje > Prawo przewozowe i morskie
Our Practice

Prawo przewozowe i morskie

W związku z korzystnym położeniem geograficznym wyspy oraz zawarciem przez Cypr umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma państwami, stał się on doskonałym centrum międzynarodowej żeglugi morskiej.

Nasza kancelaria zapewnia wszechstronną obsługę w zakresie spedycji, obejmującą następujące usługi przeznaczone dla międzynarodowych firm przewozowych:

  • weryfikacja dokumentacji statków przechowywanej przez Departament Żeglugi Handlowej
  • rejestracja i administrowanie firm przewozowych
  • rejestracja statków pod banderą cypryjską
  • finansowanie i zabezpieczanie   hipotek
  • doradztwo podatkowe w sprawach związanych ze spedycją