Specjalizacje > Prawo spółek i prawo handlowe

Prawo spółek i prawo handlowe

Our Practice

Demetrios A. Demetriades LLC może poszczycić się renomą zbudowaną na doświadczeniu w dziedzinie prawa spółek i prawa handlowego, ze specjalizacją w tworzeniu i obsłudze administracyjnej spółek, ustanawianiu trustów, jak również w przygotowywaniu złożonych międzynarodowych transakcji transgranicznych i przedsięwzięć typu joint venture. Dzięki naszej światowej sieci kontaktów biznesowych i spersonalizowanemu podejściu, kancelaria Demetrios A. Demetriades osiągnęła wiodącą pozycję w dziedzinie prawa spółek i prawa handlowego.

Zespół kancelarii Demetrios A. Demetriades LLC zapewnia klientom porady prawne i biznesowe oraz wsparcie wraz z doradztwem podatkowym w związku z reorganizacją, przekształceniem, zmianą domicyliacji, przygotowywaniem projektów umów spółek oraz umów handlowych, projektów dokumentów zabezpieczeń wraz z ich rejestracją, realizacją procedur due diligence oraz wydawaniem opinii prawnych i podatkowych, itp.

Nasza działalność obejmuje świadczenie szerokiego zakresu usług, od tworzenia spółek prawa cypryjskiego, przez zarządzanie i administrację, po ich rozwiązanie. Posiadamy również doświadczenie w zakresie podwyższania kapitału zakładowego, wnoszenia kapitału, zmiany różnych klas praw, przenoszenia akcji i udziałów, itd., a także przygotowywania i składania wniosków sądowych zgodnie z art. 113 Ustawy o spółkach, szczególnie jeśli chodzi o zmiany umowy spółki w zakresie przedmiotu działalności, obniżenia kapitału zakładowego, wydłużenia okresu istnienia spółki, likwidacji i innych kwestii związanych z Ustawą.

Zespół kancelarii wyróżnia się jakością świadczonych usług powierniczych, sekretaryjnych oraz związanych z rejestracją siedziby podmiotów prawnych.

Klikając tutaj można znaleźć dalsze informacje dotyczące świadczonych przez nas usług korporacyjnych i powierniczych, rejestracja Międzynarodowych branż na Cyprze oraz usług bankowych.

Za pośrednictwem naszej sieci kontaktów biznesowych zapewniamy także obsługę przy tworzeniu spółek w innych jurysdykcjach. Powierzając nam świadczenie tych usług, klienci mogą być pewni, że zostaną obsłużeni terminowo, efektywnie i z zachowaniem ścisłej poufności.

Poniżej znajduje się ogólny wykaz usług prawnych świadczonych przez dział korporacyjny Demetrios A. Demetriades LLC:

 • tworzenie spółek prawa cypryjskiego
 • zarządzania i obsługa administracyjna spółek prawa cypryjskiego
 • gotowe spółki
 • przygotowywanie i negocjowanie umów spółek i umów handlowych, w tym między innymi umów nabycia akcji/udziałów, umów akcjonariuszy/wspólników, umów joint venture, umów objęcia akcji/udziałów, umów darowizny, umów wniesienia akcji/udziałów oraz ich przeniesienia, itp.
 • zmiany do aktu założycielskiego i umowy spółki
 • rozwiązywanie spółek
 • zmiana domicyliacji spółek
 • reorganizacja i restrukturyzacja działalności
 • przedsięwzięcia typu joint venture i transakcje transgraniczne
 • zastępstwo procesowe zgodnie z art. 113 cypryjskiej Ustawy o spółkach
 • usługi powiernicze
 • opinie prawne i podatkowe
 • prawne i podatkowe procedury due diligence

 

 

Name Size Download
Walne Zgromadzenia oraz typy uchwał w Cypryjskim Prawie Spółek, Art. 113.pdf 424.66 Kb .pdf