Specjalizacje > Własność intelektualna
Our Practice

Własność intelektualna

Demetrios A. Demetriades LLC posiada bogate doświadczenie w świadczeniu wszechstronnych usług doradztwa w zakresie praw własności intelektualnej, w tym ochrony znaków handlowych, patentów, wzorów, praw autorskich i nazw domen. Demetrios A. Demetriades LLC świadczy na rzecz swoich klientów usługi doradztwa w następującym zakresie:

  • badanie dostępności
  • rejestracja i utrzymanie znaków handlowych
  • rejestracja patentów krajowych oraz uznawanie patentów europejskich na Cyprze
  • rejestracja i utrzymanie nazw domen
  • opłaty za wznowienie ochrony patentowej
  • rejestracja umów dotyczących własności intelektualnej, w szczególności cesji, licencji, franszyz, itp.
  • prawo konkurencji i pośrednictwa

Demetrios A. Demetriades LLC prowadzi własny, na bieżąco aktualizowany rejestr komputerowy zawierający dane dotyczące praw własności intelektualnej, obsługiwanych przez naszą kancelarię na Cyprze, który wykorzystywany jest m.inn. do monitorowania terminów przedłużenia umów. Terminy te regulowane są   odrębnymi przepisami, których dotrzymanie jest konieczne dla utrzymania ważności praw własności intelektualnej. Dodatkowo z dużym wyprzedzeniem wysyłamy właścicielom praw lub ich prawnym przedstawicielom powiadomienie o terminach ważności dla poszczególnych praw własności intelektualnej.

Naszym celem jest wprowadzenie i stosowanie wszelkich środków pozwalających na zapewnienie ochrony praw własności intelektualnej w ścisłej współpracy z naszymi klientami.