Specjalizacje > Zarządzanie masą spadkową
Our Practice

Zarządzanie masą spadkową

Świadczymy usługi zarządzania masą spadkową osób, których ostatnie miejsce zamieszkania znajdowało się na Cyprze, lub które zmarły i pozostawiły majątek na Cyprze. Usługi te obejmują ustanowienie zarządcy, sporządzenie inwentaryzacji majątku oraz sprawozdań składanych do Rejestru Sądowego na Cyprze, a także obsługę obejmującą cały proces aż do spłaty wszystkich zobowiązań, podatków i długów obciążających majątek zmarłego oraz jego podziału pomiędzy spadkobierców.