Domenii de practica > Sisteme colective de investiţii internaţionale (SCII)
our practice

Sisteme colective de investiţii internaţionale (SCII)

Tipuri: SCII propus publicului, SCII propus Investitorilor cu experienţa,  SCII cu arie restrânsa (Private SCII).

SCII Private sunt scheme de investiţii private, care sunt supuse unor reglementări minime, pot avea până la 100 de investitori (nu includ persoanele angajate şi nu includ persoane care în timp ce erau angajate au devenit investitorii / acţionari şi au continuat astfel, după încetarea contractului de muncă), deşi o interdicţie privind oferta publică de acţiuni se aplică.

I.      Forme legale de SCII in Cipru

Un SCII privat poate fi constituit sub forma unei societati comerciale constituită în conformitate cu Legea Companiilor in Cipru, unui Trust creat în temeiul Legii Trust-ului Internaţional sau unui parteneriat înregistrat în conformitate cu Legea Parteneriatelor şi a Afacerilor. Vehiculele sunt calificate ca Societate de investitii internationala (de capital fix sau variabil), Sistem International de Trust sau un Parteneriat de Investitii International

Scopul unic al unui ICIS privat este plasamentul colectiv (> 1 investitor)  a fondurile strânse de la investitori / acţionari (până la 100 de conturi omnibus fiind posibile) in schimbul emiterii de unitati / acţiuni în Fond. Diversificarea riscurilor in investiţii nu este o condiţie prealabilă pentru ca un fond de investiţii sa fie aprobat  ICIS Privat. Unităţile / acţiunile pot fi răscumpărate la opţiunea Investitorilor direct din activele ICIS (fondurile închise nu sunt considerate a intra în sfera de aplicare a Legii ICIS cu excepţia cazului în care se prevede altfel în documentele de constituire ale Fondului). ICIS pot fi organizate ca fonduri umbrelă cu mai multe compartimente pentru fiecare clasa de acţiuni,  ca Master or Feeder Funds, fonduri pentru o perioadă limitată sau nelimitată de timp sau de fonduri ale altor fonduri. În ceea ce priveşte fondurile umbrelă, procedura legislativă pentru introducerea "legislaţia companiei celula protejata" în Cipru este în faza sa finală, în timp ce este încă posibil a limita răspunderea prin conducerea activităţii investiţionale si comerciale ale fiecărui sub-fond printr-o companie afiliată sau prin încheierea de contracte cu partenerii in baza unei renumeraţii.

1. Forma corporativa ca si vehicul juridic preferat.

Forma legala preferata pentru structurarea unui ICIS privat este forma corporativa deoarece oferă posibilitatea de a fi gestionat intern. Astfel, un ICIS privat de tip corporativ poate fi gestionat de către directorii pe plan intern, cu condiţia ca Banca Centrală a Ciprului sa fie asigurată ca societatea de investiţii dispune de resurse suficiente de gestionare. Din moment ce un ICIS privat este considerat de către autoritatea de reglementare a fi un aranjament privat si prin urmare reduce standardele de reglementare, un ICIS intern gestionat nu este supus unor cerinţe de gestionare autorizate a activelor, cu exceptia ca directorii numiti  sa aiba reputaţie profesională şi experienţă suficientă pentru categoria de afaceri a ICIS –lui propus. În acest scop autoritatea de reglementare va lua în considerare calificările educaţionale relevante, experienţa, reputaţia şi resursele de capital de care ei dispun.

2. Cipru structura principala

Un Sistem Colectiv de Investiţii (SCI) din afara tarii, care doreşte sa înfiinţeze o Companie de investitii internationala  – SCII in  Cipru,  în scopul de a investi activele sale în SCII din Cipru (Master – Feeder Funds") şi de a beneficia de Tratatele cu privire la Dubla Impozitare, nu are nevoie în prezent de nici o autorizaţie de la autoritatea de reglementare.

II.      Cerinţele de Capital si documente necesare

Acţiuni

O companie internaţionala de investiţii cu capital fix sau variabil care funcţionează ca ICIS privat este scutit de orice cerinţa minimă de capital. Un ICIS privat poate emite numai acţiuni nominative. În scopul de a păstra caracterul privat al ICIS se impune o restricţie privind transferabilitatea de acţiuni: numai acţiuni nominative pot fi eliberate, al căror transfer este supus aprobării de către Consiliul de administraţie, în timp ce transferul de acţiuni de control este supus aprobării de către Banca Centrală a Ciprului. Unităţi / acţiuni nu pot fi emise ca parţial plătite.

În scopul aplicării pentru certificatul de recunoaştere a Băncii Centrale a Ciprului, în cazul în care structura preferata va fi aceea a unei companii gestionate intern, este recomandabil ca solicitantul sa pregătească un Memorandum al Ofertei Private ("POM") si Actul Constitutiv, împreună cu informaţii cu privire la directorii non-rezidenţi, probând faptul ca sunt persoane potrivite şi adecvate pentru a gestiona un ICIS, dacă nu va fi numit un Manager al Fondului.

Banca Centrală a Ciprului impune numirea unui Manager al Fondului, în funcţie de locaţia unde activitatea unui ICIS va avea loc. O astfel de competenţă străina poate solicita numirea unui Manager al Fondului în scopul de a obţine impozit zero pe profiturile sale.

De asemenea, un Fond trebuie să aibă un custode, un administrator şi un contabil care pe langa pregătirea Declaratiilor Financiare va efectua evaluarea neta a activelor ("NAV"), în cazul în care contribuţia în natură într-un ICIS depăşeşte 10% din NAV. Auditorul trebuie să elaboreze un raport cu avizul său privind evaluarea făcuta că nu au avut loc schimbări semnificative în valoarea activelor de la momentul raportului de evaluare şi că numărul de unităţi / acţiuni care urmează să fie emise este rezonabil sau nu.