our practice

Trust

Legea Mandatarilor existentă, Capitolul 193, care se bazează pe Legea din Anglia act.1925, care a fost modificata de către Legea Trust-ului Internaţional din Cipru 1992, a fost ulterior modificată, astfel că Legea 1992 şi Legea 20 (I) / 2012  se vor citit împreună

Ce înseamnă un Trust Cipriot?

Un Trust Internaţional Cipriot este un acord între fondator şi mandatari prin care  se  transfera drepturile de proprietate sau alte drepturi ale fondatorului  mandatarului, pentru a deţine pe încredere in numele beneficiarilor Trustului.

Trust-ul nu este înregistrat la nici o autoritate in Cipru, sau la nici un departament guvernamental ci doar plăteşte o taxă de timbru de 430.00 EURO pentru trust deed. The Trust Deed va fi depus, doar în scopuri de due diligence, in banca în cazul în care un cont bancar va fi deschis în numele mandatarilor.

Roluri

Un Trust trebuie să aibă un fondator, un protector, un mandatar, un comisar, beneficiari şi un fond. Mai jos este o scurtă descriere:

Fondatorul: o persoană fizică sau juridică care transferă proprietatea in  încrederea mandatarului, sau dispune proprietatea in încrederea mandatarului rezultând un act de testament, sau un Trust

Protector:  o persoană, diferită de cea a  mandatarului căreia i-au fost alocate prin Trust orice putere, de orice natura, inclusiv puterea de a consilia mandatarul în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale, sau în ceea ce priveşte dreptul mandatarului de a consimţi sau de veto sau/şi puterea de numire sau revocare a mandatarului.

Mandatar:  o persoană fizică sau juridică care deţine sau către care proprietatea a fost transferată sau bunuri sunt de aşteptat să fie transferate în posesia sa, sau proprietatea unui fond a fost transferată către el, pentru a deţine în numele si in beneficiul unui beneficiar, indiferent dacă mandatarul este, de asemenea, un beneficiar al Trust –ului şi / sau pentru orice alt scop nu numai pentru interesul de mandatar.

Beneficiar: persoană fizică sau juridică, inclusiv o persoană nenăscuta inca la data creării Trust-ului sau o parte din clasa de persoane care au drept sau interes în proprietatea Trust-ului.

Nominator: persoana sau persoanele care au drepturi de a se asigura că Trust-ul este utilizat în alte scopuri decât caritabile.

Fondul fiduciar / proprietate: înseamnă orice proprietate care este deţinuta in  orice moment de Trust. Un Trust nu este creat în cazul în care nu există un fond / proprietate

Caracteristici

Un Trust International Cipriot are următoarele caracteristici:

a) fondatorul este fie o persoană fizică sau juridică şi nu este un rezident al Republicii Cipru, în cursul anului calendaristic care precede anul în care Trust-ul este creat.

b) cel puţin unul dintre Mandatarii este rezident al Republicii Cipru pe toată durata Trust-ului.

c) Nici unul dintre beneficiari, fie persoane juridice sau fizice, nu sunt rezidenţi ai Republicii, cu excepţia carităţilor, în cursul anului calendaristic care precede anul în care Trust-ul este creat.

Trust-ul nu încetează să fie un Trust Internaţional pentru singurul motiv că fondatorul sau mandatarul sau unul sau mai mulţi dintre beneficiari, este un parteneriat sau o companie cu răspundere limitată

Posibilităţile creării unui  Trust sunt disponibile si pot fi utile:

  • Pentru o persoană care doreşte să-si devieze veniturile in afara tarii sale către un Trust discreţionar într-o alta tara decât  ţara sa de reşedinţă.
  •  Pentru o persoană care doreşte să se priveze de activele personale din motive fiscale sau de altă natură.
  • Pentru o persoană care doreşte să păstreze anonim şi confidenţial dreptul de proprietate al societăţii sale comerciale. Acţiunile pot fi deţinute de către un Trust discreţionar şi compania poate desfăşura activităţile comerciale şi financiare fără a dezvălui beneficiari companiei.
  • Pentru orice Trust , în scopul de a se prevala de avantajele fiscale ale Ciprului.

Având în vedere locaţia Ciprului, fiind la intersecţia dintre Europa, Asia şi Africa, şi un membru al UE, corelat cu avantajele specificate mai sus, se poate concluziona că Cipru este o jurisdicţie ideală pentru creare unui Trust.