ALERT PODATKOWY – UMOWA O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Z JERSEY

25 lipca 2016 Cypr podpisał Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Jersey. Biorąc pod uwagę iż procedury ratyfikacyjne będą ukończone w ciągu 2016 roku, postanowienia umowy wejdą w życie począwszy od 1 stycznia 2017 roku włącznie. read more...

ALERT PODATKOWY – NEGOCJACJE CYPRU Z INDIAMI ZAKOŃCZONE

25 lipca 2016 Dnia 30 czerwca 2016 roku negocjacje Cypru z Indiami w sprawie znowelizowanej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zostały zakończone sukcesem. Przewiduje się, iż znowelizowana umowa zostanie podpisana i zatwierdzona przez oba państwa w ciągu najbliż read more...

Alert Podatkowy – Wniosek o wydanie Certyfikatu Rezydencji Podatkowej na Cyprze

8 lutego 2016 Zgodnie z Okólnikiem 2015/19 wydanym prez Cypryjski Urząd Skarbowy, obowiązuje nowy wzór wniosku, który należy wypełnić w celu otrzymania Certyfikatu Rezydencji Podatkowej. Szczegóły zostały omówione poniżej. Po pierwsze, należy podkreślić, że nie został read more...

Alert podatkowy – Umowa u unikaniu podwójnego opodatkowania z Etiopią

22 stycznia 2016 W rezultacie licznych negocjacji Cypr podpisał Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Etiopią. Biorąc pod uwagę iż procedury ratyfikacyjne będą ukończone w ciągu 2016 roku, postanowienia umowy wejdą w życie począwszy od 1 stycznia 2017 roku włącznie. read more...

Alert podatkowy – Protokół do Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Cyprem a Ukrainą

22 stycznia 2016 W grudniu 2015 roku Cypr i Ukraina podpisały Protokół do Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku. Zmiany wprowadzone przez Protokół przedstawiają się następująco: read more...

Alert Podatkowy – Zmiany w systemie podatkowym z grudnia 2015

5 stycznia 2016 W Cypryjskim Prawie Podatkowym zostały wprowadzone kolejne zmiany mające na celu ulepszenie systemu podatkowego oraz sprawiające, że Cypryjska jurysdykcja stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna zarówno dla lokalnych, jak i dla zagranicznych inwestorów. Zm read more...

PRAWO SPÓŁEK: Nowelizacje

24 sierpnia 2015 W czerwcu 2015 roku Cypryjski Parlament wprowadził następujące poprawki do obowiązującego Prawa Spółek, Rozdział 113: read more...

Powództwo Akcjonariuszy w Republice Cypru / Ochrona Praw Mniejszości

24 sierpnia 2015 Cypr był kolonią Angielską przez ponad 78 lat i przejął Angielskie zwyczaje oraz większość Angielskich Przepisów Prawa zostało zaadaptowanych i obowiązuje na Cyprze z niewielkimi lub bez jakichkolwiek nowelizacji. read more...

ALERT PODATKOWY – Zmiany w Systemie Podatkowym w celu zwiększenia atrakcyjności Cypru

21 lipca 2015 W Cypryjskim Prawie Podatkowym zostały wprowadzone korzystne zmiany w zakresie Podatku Dochodowego i Specjalnej Składki na rzecz Obronności Kraju. Zmiany te obowiązują od daty ich publikacji na łamach „Official Gazette” (opublikowanej dnia 16 lipca 2015 r read more...

Alternatywne metody dla korzystnej podatkowo repatriacji środków do Polski

19 lutego 2013 Podpisanie aneksu do Traktatu o Podwójnym Opodatkowaniu między Polską a Cyprem dotyczy usunięcia opłat tax sparing i poprawki do artykułu o Wypłatach Dyrektorów. Wejście w życie tych zmienionych przepisòw, doprowadziło do konieczności wypracowania alterna read more...