Alert Podatkowy – Wniosek o wydanie Certyfikatu Rezydencji Podatkowej na Cyprze

Alert Podatkowy – Wniosek o wydanie Certyfikatu Rezydencji Podatkowej na Cyprze

Zgodnie z Okólnikiem 2015/19 wydanym prez Cypryjski Urząd Skarbowy, obowiązuje nowy wzór wniosku, który należy wypełnić w celu otrzymania Certyfikatu Rezydencji Podatkowej. Szczegóły zostały omówione poniżej.

Po pierwsze, należy podkreślić, że nie zostały wprowadzone żadne zmiany w postanowieniach Cypryjskiego Prawa Podatkowego, które stanowią iż żeby firma została rozpoznana jako Rezydent Podatkowy Cypru, zarządzanie i kontrola danej spółki musi odbywać się z terytorium Cypru. Najważniejsze są poniższe kwestie:

  • Czy większość spotkań Rady Zarządu spółki odbywa się na Cyprze?
  • Czy Rada Zarządu kontroluje, zarządza i podejmuje decyzje niezbędne do prowadzenia działalności spółki zgodne z jej polityką?
  • Czy Protokoły ze spotkań Zarządu są sporządzane i przechowywane na Cyprze?
  • Czy większość członków Rady Zarządu posiada status Rezydenta Podatkowego Cypru?
  • Czy spotkania akcjonariuszy mają miejsce na Cyprze?
  • Czy pieczęć firmowa, księgi statutowe i rejestry firmy są przechowywane na Cyprze?
  • Czy obowiązki w zakresie sprawozdawczości i dokumentacji działalności spółki są wykonywane przez przedstawiceli firmy na Cyprze?
  • Czy umowy odnoszące się do działalności firmy i jej aktywów zostały zawarte i podpisane na Cyprze?
  • Czy wszystkie zaległe zeznania podatkowe zostały należycie wypełnione i złożone?

Jedno z najważniejszych pytań odnosi się do faktu czy spółka wydała jakiekolwiek Pełnomocnictwa w celu wykonywania funkcji zarządzających i kontrolnych nad spółką z terytorium innego kraju. Jeśli spółka wydała takie Pełnomocnictwo, wtedy wymagane jest złożenie szczegółowego opisu warunków i zakresu udzielonego Pełnomocnictwa.

W związku w powyższym, w naszej opinii wypełnienie kwestionariusza nie powinno powodować opóźnień/ trudności w otrzymaniu Certyfikatu Rezydencji Podatkowej. W końcu to status Rezydenta Podatkowego per se wyznacza podstawy opodatkowania.

Niezależnie od tego, powinniśmy być bardzo ostrożni w stosowaniu prawidłowych procedur w odniesieniu do większości Dyrektorów, miejsca spotkań Zarządu, przechowywania rejestrów itd.

Co więcej, kluczowe jest unikanie wydawania Pełnomocnictw w celu zabezpieczenia statusu firmy jako Rezydenta Podatkowego Cypru, wykluczając tym samym roszczenia innych jurysdykcji podatkowych. W ramach alternatywy może zostać wydane Specjalne Pełnomocnictwo w celu dokonania określonych transakcji.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tej sprawie, jestesmy do Państwa dyspozycji.