ALERT PODATKOWY – UMOWA O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Z JERSEY

ALERT PODATKOWY – UMOWA O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA Z JERSEY

Cypr podpisał Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Jersey. Biorąc pod uwagę iż procedury ratyfikacyjne będą ukończone w ciągu 2016 roku, postanowienia umowy wejdą w życie począwszy od 1 stycznia 2017 roku włącznie.

Umowę sporządzono w oparciu o model wielostronnej konwencji podatkwoej OECD z pewnymi minimalnymi zmianami. Głównie postanowienia tej Umowy zakładają:

  • 0% podatku u źródła od dywidend;
  • 0% podatku u źródła od odsetek;
  • 0% podatku u źródła od należności licencyjnych;
  • Podatek od zysków kapitałowych ze sprzedaży udziałów przedmiotem opodatkowania w kraju rezydencji sprzedającego (brak klauzuli 'property-rich').

Jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji aby udzielić Państwu dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń w tej sprawie.