Alternatywne metody dla korzystnej podatkowo repatriacji środków do Polski

news

Alternatywne metody dla korzystnej podatkowo repatriacji środków do Polski

Podpisanie aneksu do Traktatu o Podwójnym Opodatkowaniu między Polską a Cyprem dotyczy usunięcia opłat tax sparing i poprawki do artykułu o Wypłatach Dyrektorów. Wejście w życie tych zmienionych przepisòw, doprowadziło do konieczności wypracowania alternatywnych środkòw repatriacji zysków.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, mogąc podać państwu więcej dokładnych informacji na temat repatriacji środkòw ze spółek cypryjskich na rzecz polskich inwestorów oraz mogąc przedstawić propozycje planowania podatkowego oparte na tych alternatywnych metodach, które stworzyliśmy w wyniku zmian które zostały wprowadzone do nowego protokołu, który wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2013 roku.

W razie zapotrzebowania jesteśmy również w stanie przedstawić prezentacje na ten temat na terenie państwa firmy dla działu korporacyjnego lub dla małej grupy inwestorów, którzy mogą mieć interes w repatriacji ich zysków ze spółek cypryjskich do Polski przy wykorzystaniu alternatywnych struktur, które mogą być stosowane w ramach repatriacji zyskòw z Cypru do Polski, w ramach obniżonej lub zerowej stawki opodatkowania w Polsce.

Obserwatorzy na ogół wierzą, że mimo zmian wprowadzonych przez wejście w życie nowego protokołu, Cypr pozostanie popularną jurysdykcją dla zakładania spółek zagranicznych dla obywateli polskich ze względu na system podatkowy, który nie zawiera podatku od zysków kapitałowych, daje możliwość wolnego od opodatkowania wyjścia do wszystkich jurysdykcji, oraz działa pod patronatem Unii Europejskiej –jej subsydiarnych dyrektyw i a także wszystkich innych dyrektyw UE, oraz wyróżnia się stosunkowo niskimi kosztami rejestracji i utrzymania.