Alert podatkowy – Umowa u unikaniu podwójnego opodatkowania z Etiopią

Alert podatkowy – Umowa u unikaniu podwójnego opodatkowania z Etiopią

W rezultacie licznych negocjacji Cypr podpisał Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z Etiopią. Biorąc pod uwagę iż procedury ratyfikacyjne będą ukończone w ciągu 2016 roku, postanowienia umowy wejdą w życie począwszy od 1 stycznia 2017 roku włącznie.

Umowę sporządzono w oparciu o model wielostronnej konwencji podatkwoej OECD i wprowadza ona podatek u źródła w wysokości 5% w odniesieniu do:

  • Dywidend
  • Odsetek
  • Należności licencyjnych.

Ponadto, należy zwrócić uwagę iż w przypadku sprzedaży udziałów, zysk ze sprzedaży będzie opodatkowany w kraju rezydencji sprzedającego (brak klauzuli 'Property Rich').