Alert podatkowy – Protokół do Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Cyprem a Ukrainą

Alert podatkowy – Protokół do Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Cyprem a Ukrainą

W grudniu 2015 roku Cypr i Ukraina podpisały Protokół do Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która weszła w życie 1 stycznia 2015 roku. Zmiany wprowadzone przez Protokół przedstawiają się następująco:

  • Dywidendy – Protokół wprowadza zredukowany 5% podatek u źródła od dywidend, jeśli właściciel posiada przynajmniej 20% udziałów w momencie płacenia dywidend ORAZ jego inwestycje w kapitał firmy przekraczają EUR 100,000.00. Jeśli warunki te nie są spełnione, obowiązujący podatek u źródła wynosi 10%.
  • Odsetki – Podatek u źródła od odsetek wzrósł z 2% do 5%.
  • Klauzula ‘Property Rich’ – Zyski ze sprzedaży udziałów w firmie posiadającej znaczącą ilość nieruchomości (minimum 50% jej wartości pochodzi z nieruchomości) są opodatkowane w kraju gdzie znajdują się te nieruchomości. Klauzula ta nie dotyczy wielu przypadków (m.in. Spółek giełdowych czy publicznych).

Warto podkreślić iż Cypr zagwarantował że w przypdaku gdy po 2 lipca 2015 roku Ukraina podpisze Umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z jakimkolwiek państwem i której postanowienia odnoszące się do dywidend, odsetek i należności licencyjnych okażą się bardziej korzystne w porównaniu z Umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Cyprem a Ukrainę, wtedy ta ostatnia zostanie znowelizowana w celu uatrakcyjnienia jej warunków.

Przewiduje się iż Protokół wejdzie w życie od 1 stycznia 2019.