cyprus

O Cyprze

Cypr: W skrócie

Cypr jest nowoczesnym, dobrze prosperującym krajem o wyjątkowo korzystnym położeniu geograficznym we Wschodnim Basenie Morza Śródziemnego. Jest on ceniony za stabilną i dobrze rozwiniętą gospodarkę krajową, a także doskonałą sieć telekomunikacyjną, które czynią go centrum biznesowym stanowiącym idealną lokalizację dla konstruowania inwestycji tak w Unii Europejskiej, jak i w krajach nie należących do Unii. Główne powody, dla których klienci wybierają Cypr, to:

 • strategiczne położenie geograficzne
 • klimat śródziemnomorski przez cały rok, chłodne zimy, ciepłe lata, atrakcje turystyczne
 • stabilne środowisko ekonomiczne dla prowadzenia działalności – członkostwo ważnych organizacji gospodarczych,
 • członkostwo Unii Europejskiej od maja 2004 roku / państwo członkowskie strefy Euro – Prezydencja UE w roku 2012
 • wiarygodne, cieszące się doskonałą renomą centrum finansowe – Biała Lista OECD
 • najniższy, 10-procentowy podatek dochodowy od osób prawnych w Unii Europejskiej/strefie Euro
 • międzynarodowe centrum biznesowe dla działalności spedycyjnej
 • nowelizacja ustawy o trustach międzynarodowych
 • rozwinięta sieć telekomunikacyjna
 • cypryjski system prawny jest systemem prawa zwyczajowego, zasadniczo opartym na prawie angielskim
 • rząd i sektor prywatny dąży do dalszego rozwoju branży funduszy inwestycyjnych
 • wielojęzyczni wysoko wykształceni i wykwalifikowani pracownicy
 • system sprawozdawczości finansowej oparty o MSSF
 • doskonała obsługa prawna, księgowa i bankowa
 • rozwinięta branża usług finansowych
 • oddziały międzynarodowych banków i wielkich firm międzynarodowych

 

Jakie są zalety prowadzenia działalności za pośrednictwem spółek cypryjskich?

Jako atrakcyjne pod względem inwestycyjnym międzynarodowe centrum biznesowe  zapewniające stabilny reżim podatkowy, Cypr cieszy się popularnością ze względu na znaczne korzyści płynące z rejestracji spółek cypryjskich dla inwestorów prowadzących działalność za ich pośrednictwem.

Z dniem 1 października 2004 roku rząd cypryjski dokonał liberalizacji swojej polityki dotyczącej bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zniesione zostały przepisy o kontroli dewizowej, nie ma też wymogu uzyskania zezwolenia od cypryjskiego banku centralnego. Umożliwia to osobom indywidualnym, niezależnie od tego, czy są one obywatelami Unii Europejskiej, czy też nie, inwestowanie za pośrednictwem Cypru lub spółki cypryjskiej.

Mając ponad 30 lat doświadczenia jako międzynarodowe centrum biznesowe, Cypr wynegocjował imponującą liczbę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 47 krajami, co zapewnia zagranicznym inwestorom korzyści płynące z przepisów podatkowych i umów o unikaniu podwójnego opodatkowania przy tworzeniu zagranicznych struktur organizacyjnych.

Niezwykle istotne jest również to, że na Cyprze obowiązuje najniższa w Europie, 10-procentowa stawka podatku dochodowego, przy jednoczesnej implementacji wszystkich dyrektyw unijnych. Co więcej, stawka podatku VAT wynosi obecnie 17%, co w połączeniu z korzystnymi przepisami podatkowymi odnoszącymi się m.in. do wypłaty dywidendy, odsetek, należności licencyjnych, czy zysków ze sprzedaży papierów wartościowych, czyni Cypr jurysdykcją atrakcyjną dla inwestorów pod względem podatkowym.

Cypr czerpie większość swoich dochodów z usług świadczonych na rzecz osób i podmiotów nie będących rezydentami Cypru oraz z przemysłu turystycznego. Napływ działalności biznesowej do Cypru nieustannie zwiększa się dzięki wielkim międzynarodowym spółkom, które otwierają swoje biura regionalne na Cyprze, korzystając z wysoko wykwalifikowanych i wykształconych cypryjskich pracowników merytorycznych i kadry pomocniczej.

Cypr posiada ugruntowaną pozycję jako miejsce tworzenia prywatnych funduszy inwestycyjnych, ze względu na swoją działalność zagraniczną znanych jako międzynarodowe fundusze inwestycyjne (ICIS), obserwując jednocześnie ogromne zainteresowanie niepublicznymi funduszami inwestycyjnymi skierowanymi do mniej niż 100 inwestorów.

Cypr pozostaje atrakcyjną jurysdykcją zagraniczną i popularnym centrum biznesowym dla lokalizacji inwestycji ze względu na przepisy podatkowe, szeroki wachlarz korzystnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, brak podatku w przypadku wyjścia z inwestycji dla wszystkich jurysdykcji, pełne wdrożenie dyrektyw unijnych, oraz niskie koszty tworzenia podmiotów na Cyprze, jak również znacznie niższe opłaty roczne i koszty administracyjne w porównaniu do innych, konkurencyjnych jurysdykcji.