Our Practice

SPECJALIZACJE

 • Prawo spółek i prawo handlowe
 • Trusty
 • ALternatywne Fundusze Inwestycyjne (AFI)
 • Spółki Osobowe
 • Doradztwo podatkowe z uwzględnieniem przepisów międzynarodowych 
 • Usługi korporacyjne, powiernicze i bankowe
 • Prawo bankowe i finansowe
 • Połączenia i przejęcia
 • Zarządzanie masą spadkową
 • Międzynarodowe fundusze inwestycyjne (ang. International Collective Investment Schemes)
 • Własność intelektualna 
 • Prawo przewozowe i morskie