disclaimer

Wyłączenie odpowiedzialności

Demetrios A. Demetriades LLC nie ponosi odpowiedzialności za zawartość niniejszej witryny internetowej, która zawiera jedynie treści o ogólnym charakterze informacyjnym i nie stanowi porady prawnej ani profesjonalnej w odniesieniu do konkretnych zagadnień. Demetrios A. Demetriades LLC ani żaden z pracowników kancelarii nie ponosi odpowiedzialności za straty lub szkody, jakie mogą powstać w wyniku kierowania się treścią niniejszej witryny, a ponadto nie gwarantuje poprawności, wszechstronności, kompletności ani przydatności treści stron internetowych agencji rządowych, banków komercyjnych ani innych stron, do których prowadzą linki zamieszczone w niniejszej witrynie.