Alerta fiscala -Cipru-Rusia pentru evitarea dublei impuneri amanat in ceea ce prjve~te articolul "ca~tiguri de capital"

 

Conform protocolului Incheiat Ina poi In 2010 de modificare a tratatului pentru evitarea dublei impuneri Cipru-Rusia, a rticolul 13 a oferit dreptul la statele contractante sa impoziteze ca~tiguri de capital din vanzarea actiunilor or alte drepturi similare, derivand mai mult de 50% din valoarea lor din bun uri imobile situate in propriul lor teritoriu. Aceste dispozitii ar fi intrat in vigoare incepand cu 1 ianuarie

2017.

Am fast notificati de dltre Ministerul Finante10r a Ciprului ca articolul mentionat mai sus nu va intra In vigoare la 1 ianuarie 2017, ca urmare a unui acord incheiat intre Cipru $i Autoritatile ruse. Mai concret, aplicarea dispozitiilor articolului 13 au fast amanate pentru a fi aplicate atunci cand dispozitiile similare sunt introduse In alte tratate fiscale bilaterale incheiate de catre Federatia Rusa $i In alte tari europene.

Pe baza celor de mai sus, Cipru ramane a jurisdictie atractiva pentru ca$tiguri de capital realizate din vanzarea actiunilor In entiHlti ruse$ti. Ramanem la dispozitia dvs. complet pentru a furniza consultanta de structurare pentru utilizarea Cipru Holding, SPV In astfel de operatiuni.