Cipru > Regimul fiscal in Cipru
Cyprus

Regimul fiscal in Cipru

REZIDENTA FISCALA
O companie este considerata a fi rezidenta fiscal in Cipru daca conducerea si controlul ei sunt exercitate in Cipru.

IMPOZITUL PE COMPANII
Profituri din activităţile de comerţ sunt impozitate cu rata de zece la sută (10%), după deducerea cheltuielilor aferente generării de venit.

DIVIDENDE
Dividende primite de la o altă societate din Cipru
Dividendele primite de o societate rezidenta fiscal in Cipru de la o altă societate sunt scutite de orice impozit in Cipru.

Dividendele primite din străinătate
Dividendele primite din străinătate sunt scutite de la plata impozitului pe profit în Cipru. Sunt, de asemenea, scutite de contribuţia specială pentru apărare (SCD), în cazul în care una dintre următoarele două condiţii sunt îndeplinite:

1. societatea plătitoare de dividende nu trebuie să se angajeze, direct sau indirect, cu mai mult de cincizeci la sută în activităţi din care provin venituri pasive (venituri ne comerciale), sau

2. sarcina externa fiscală pe venitul societăţii plătitoare de dividende nu este substanţial mai mică decât sarcina fiscală în Cipru. (O rata efectivă de impozitare de cel puţin cinci la sută (5%), în ţară plătitoare de dividende îndeplineşte această condiţie)

Daca condiţiile de mai sus nu sunt îndeplinite, atunci dividendele primite din străinătate sunt taxate pentru contribuţia specială pentru apărare (SCA), la douăzeci de procente (20%)


IMPOZITE REŢINUTE PENTRU PLATILE EFECTUATE DIN CIPRU
Nu se reţin taxe pentru plăţile către persoane care nu sunt rezidente fiscal (companii sau persoane fizice), pentru dividende, dobânzi şi redevenţe

PROFITURI PROVENITE DIN VÂNZAREA DE VALORI MOBILIARE
Toate profiturile realizate din vânzarea de "valori mobiliare" sunt scutite de la impozitul pe profit în Cipru. Termenii "Valori mobiliare" includ acţiuni ordinare şi preferenţiale, acţiuni ale fondatorului, opţiuni pe titluri, obligaţiuni, titluri, redirectionari pe titluri, titluri swap-uri, certificate de actiuni pe titluri, drepturi de creanţe la obligaţiuni şi titluri de valoare, participaţii index (numai în cazul în care conduc către titluri), acordurile de răscumpărare sau operaţiuni repo, participaţii la companii, acţiuni în cadrul sistemelor colective de investiţii, deschise sau închise, cum ar fi fondurile mutuale, Sisteme colective de investiţii Internaţionale ( SCII) şi de plasamente pentru investiţii colective în valori mobiliare (UCITS).

VENITURI DIN DOBÂNZI
Venitul din dobânzi active (derivate din activităţi comerciale sau afaceri a companiei) este supusă la rata de impozit pe venit de 10%, după deducerea cheltuielilor.

Veniturile din dobânzi pasive, (nu sunt derivate din activităţi comerciale sau afaceri), este supusă impozitului pe SCA de cincisprezece la suta (15%), înaintea deducerii cheltuielilor.

REDEVENŢE
Sume brute ale redevenţelor provenite din surse aflate în Cipru de la o societate care nu este rezidenta fiscal in Cipru sunt supuse impozitului reţinut la sursă de 10%. Daca dreptul de proprietate este atribuit unei companii Cipriote pentru utilizare in afara Ciprului, atunci nu se taxează la sursă şi se aplică doar taxa corporativa pe marja de profit rămasa în firma Cipriota.

PROFITURI REALIZATE DE O COMPANIE CIPRIOTA DE LA O FILIALA EXTERNA PERMANENTA (PE)
Profiturile realizate de o societate din Cipru de la o filiala externa permanenta PE sunt complet scutite de orice impozite în Cipru, dacă una dintre următoarele două condiţii este îndeplinită:

1.  PE nu trebuie să se angajeze mai mult de 50%, direct sau indirect, în activităţi care conduc la venitul pasiv, sau
2.  Sarcina fiscală străină impusă pe PE nu trebuie să fie substanţial mai mica decât în Cipru.

PIERDERI FISCALE
Pierderile fiscale pot fi reportate pe termen nelimitat pentru a fi utilizate in vederea acoperirii viitoarelor profituri impozabile;

IMPOZITUL PE CÂŞTIGURI DE CAPITAL (ICC)
Câştigurile de capital nu sunt incluse în profiturile comerciale obişnuite ale unei companii ci sunt impozitate separat, în conformitate cu legea privind impozitul pe câştigurile de capital (ICC)

Câştigurile de capital din vânzarea de bunuri imobile situate în Cipru, precum şi din vânzarea de acţiuni în companii (altele decât acţiunile cotate) în care respectivul activ este bun imobil situat în Cipru, sunt impozitate la o rată fixă de douăzeci la sută (20 %), după permiterea  indexării.

Câştigurile de capital care apar din vânzarea de proprietăţi imobiliare deţinute în afara Ciprului sau din vânzarea de acţiuni în companii (altele decât acţiunile cotate), în care respectivul activ este bun imobil situat în afara Ciprului, sunt complet scutite de impozitul pe câştiguri de capital.

IMPOZITELE PE MOŞTENIRE SAU AVERE
Nu exista impozite pe moştenire sau avere in Cipru

REGULI DE CAPITALIZARE REDUSA
Nu exista reguli de capitalizare redusa in legislatia fiscala a Ciprului.

CONSIDERATIILE VALORII DE PIATA
In Cipru nu există o legislaţie specifică  cu privire la preţurile de transfer din considerente fiscale. În conformitate cu articolul 33 din legislaţia impozitului pe venit in Cipru, toate tranzacţiile între părţi afiliate trebuie sa fie realizate pe baza principiului valorii de piata.

CAI DE IEŞIRE
Cipru oferă o cale de ieşire ideală prin vânzarea propriilor acţiuni fără taxa sau prin lichidarea societăţii şi distribuirea veniturilor către acţionari nerezidenţi, fara nici  o taxa.

TRATATE CU PRIVIRE LA DUBLA IMPOZITARE (TDI)
In prezent Cipru a încheiat TDI cu mai mult de 45 de ţări, inclusiv majoritatea ţărilor europene, Statele Unite ale Americii, Canada, India, China, Rusia şi ţările CSI (Comunitatea Statelor Independente).

DIRECTIVE UE
Cipru a adoptat pe deplin toate directivele UE, inclusiv filiala mama, dobânzile şi redevenţele şi directiva privind fuziunile.

TVA
Rata TVA in Cipru este de 17%

În cazul în care scopul exclusiv al unei companii este achiziţionarea şi deţinerea de acţiuni în alte societăţi, cu intenţia de a deriva veniturile, o astfel de societate este considerata fara activităţii economice în scopuri de TVA şi, prin urmare, ea nu are statutul de persoană impozabilă.

Companiile care nu desfăşoară activităţi economice nu au nici dreptul si nici datoria să se înregistreze în scopuri de TVA şi, prin urmare, nu pot pretinde returnare de TVA.

În cazul în care o societate de holding este înregistrată în scopuri de TVA, aceasta poate solicita  returnarea de TVA pentru bunuri şi servicii achiziţionate în Cipru şi în alte state membre ale UE. Dreptul de a solicita returnarea de TVA depinde de tipul de activităţi ale companiei, de bunurile sau serviciile achiziţionate, în mod direct sau indirect.

IMPOZITUL PE CAPITAL
In Cipru impozitul pe capital este estimat la o rată fixă de 105 EUR plătibila la încorporare, plus valoarea de 0,6% pe capitalul iniţial autorizat. Acţiunile emise din capitalul iniţial autorizat, nu vor plăti  taxa de capital suplimentar.

Dacă o companie are nevoie să îşi majoreze capitalul social autorizat,atunci rata de 0,6% va fi aplicată la suma respectiva. Impozitul pe capital poate fi minimalizat prin emiterea de acţiuni premium, deoarece acestea nu sunt supuse impozitului pe capital.


TAXA DE TIMBRU
Taxa de Timbru este obligatorie pentru documentele scrise cu referire la proprietatii situate in Cipru sau aspecte care vor fi efectuate in Cipru, indiferent unde se semnează contractul.  Taxa de timbru pe contracte variază intre 0.15%-0.25% cu  taxa maxima de 17.086 Eur.  Taxa este plătibila in 30 de zile de la semnarea contractului.


DECIZII FISCALE
In urma unei cereri se pot obţine decizii in avans de la Direcţia de Impozite, pentru a confirma impozitele ce vor fi aplicate in  viitor pentru o a numita tranzacţie.